ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ SMILE FM คลื่นของคนปราจีนฯขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลง SMILE fm95.25Mhz.และSMILE fm101.00Mhz. สนใจติดต่อโฆษณา081-922-2058 หรือ pt_smilefm@hotmail.com ขอขอบคุณที่สนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา
SMS Smile Radio95.25
ฟังวิทยุ95.25 ปราจีนบุรี
Fm95.25
ดีเจ สไมล์เอฟเอ็ม
โพสข้อความ
โพสข้อความ ดูข้อความ ดูข้อความ
เอสที supermart
St Creation
ความสำคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
  การโฆษณา (Advertising) เป็นการนำเสนอต่อสาธารณชน (Public Presentation) บอกข่าวสารสินค้าแก่คนจำนวนมากไม่เจาะจงเฉพาะตัวหรือกลุ่มข่าวสารต้องมีความเป็นสากล เข้าใจได้ทั่วไป กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และพฤติกรรมการซื้อการโฆษณา เป็นวิธีการนำเสนอต่อสาธารณชนโดยไม่ใช้ตัวบุคคล (Nonpersonal Presentation) ระบุชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน นำเสนอโดยการผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งล้วนแต่ต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นการโฆษณามีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจ
 เพราะเป็นการนำเสนอต่อสาธารณชนโดยไม่ใช้ตัวบุคคล แต่มีการระบุชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์พื้นฐานของงานโฆษณา ได้แก่
            1.   การโฆษณาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ (Comprehensive Advertising)
 เป็นการโฆษณาให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ สามารถทำได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
            2.   การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสาร (Informative Advertising)
 เป็นการโฆษณาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ซึ่งมีหลายประเภทและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกระบบของธุรกิจอาทิเช่น ข่าวสารการลงทุน ข่าวสารการผลิต ข่าวสารด้านการตลาด เป็นต้น
            3.    การโฆษณาเพื่อชักจูงใจ (Persuasive Advertising) 
การโฆษณาเพื่อชักจูงใจเป็นรูปแบบการโฆษณาที่จำเป็นจะต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าเกิดการคล้อยตามและต้องการที่จะซื้อสินค้าและบริการจากเรา
วัตถุประสงคหลักของการโฆษณา
1.เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด
คือให้ผู้บริโภครูเข้อมูลหรือคุณสมบัติของสินค้าทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและแข่งขันกับสินค้ายี่ห้อเดิม
2.เพื่อเพิ่มการใช้สินค้าของผู้บริโภค
การโฆษณาจะช่วยชักจูงให้ผู้บริโภคมีความคิดตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้โฆษณา ดังนั้นผู้บริโภคก็อาจเพิ่มการซื้อสินค้าขิงผู้บริโภคเอง ซึ่งมีลักษณะต่างกัน เช่น
เพิ่มการใช้ให้บ่อยขึ้น * เพิ่มปริมาณการซื้อแต่ละครั้งให่มากขึ้น
เพิ่มวิธีการใช้ให้มากขึ้น * เพิ่มการทดลอง
3.เพื่อเพิ่มยอดขาย
การโฆษณาช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งเป็นการช่วยการทำงานของพนักงานขายได้
4.เพื่อสร้างภาพพจน์ของบริษัท
สินค้าและบริการที่นำมาโฆษณานั้น เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จัก เป็นการสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีให้แก่ตราสินค้าและบริการ
5.เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าหันไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน
โดยเฉพาะสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น น้ำอัดลม ผงซักฟอก น้ำปลาซึ่งมีหลายยี่ห้อ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าหันไปใช้สินค้าอื่น ผู้ผลิตจึงต้องการโฆษณาถึงลักษณะเด่นของสินค้าตนเอง

6.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค

            การโฆษณามีเป้าหมายเพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคชื่นชอบในตัวสินค้า ดังนั้นจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก้ผู้บริโภค เกี่ยวกับสินค้าให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสินค้ายี่ห้อต่างๆและเลือกสินค้าได้เหมาะสม

7.เพื่อสนับสนุนวิธีการขายอย่างอื่น

การขายสินค้าและบริการได้ไม่ใช่เพราะการโฆษณาอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยวิธีการขายอื่นด้วยเช่น เมื่อโฆษณาสินค้าให้เป็นที่รู้จักของตลาดแล้ว ทำให้การแสดงสินค้าในการเสนอขายโดยพนักงานขายก็จะทำให้สะดวกขึ้น

 
 
ลิงค์
ข่าวไทยรัฐ ข่าวเดลินิวส์ ข่าวสยามกีฬา โพสทูเดย์ gossipดารา แกรมมี่ ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9
                   
เอส.ที. ครีเอชั่น
93/59 หมู่ที่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 081-922-2058, 037-208-664 โทรสาร: 0-3741-4440
E-mail : smile95.25fm@gmail.com
© Copy All Right Reserved Smile9525fm.com
User online 12 | Today 730 | Total 1,108,953